Drukuj

 

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

13.01.2020 godzina 9:00

 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

6.02.2020 godzina 8:00, 12:00

 

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

13.01.2020 godzina 8:00

 

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

9.01.2020 godzina 9:00

 

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

9.01.2020 godzina 13:00

 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

9.01.2020 godzina 9:00

 

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

9.01.2020 godzina 13:00