Drukuj
W dniu 29.11  w Katowicach została podpisana
UMOWA PARTNERSKA pomiędzy  Biurem  Podróży  INDEX a kierunkiem TURYSTYKA.
 dzięki niej nasza szkoła otrzymuje pomoc i współpracę w zakresie:
-weryfikacji przygotowania uczniów do zawodu oraz ich osiągnięć
- zorganizowania praktyk zawodowych
- opracowaniu materiałów w celu realizacji programu nauczania technika organizacji
  turystyki oraz technika obsługi turystycznej.
 
umowa