Drukuj

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym będą przeprowadzane w naszej szkole.

Egzamin pisemny ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz.9.00.

Zdający zgłaszają się na egzamin o godz. 8.30.

Dodatkowe informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:


https://oke.jaworzno.pl/www3/2021/07/29/egzamin-maturalny-w-terminie-poprawkowym-w-2021-r-informacja-dla-zdajacych/