A A A

Technik przemysłu mody

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311941 

you

 

Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest specjalistą modowym  znajduje zatrudnienie jako projektant własnych kolekcji, projektant w firmach odzieżowych, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista promocji mody.

Technik przemysłu mody podczas pięciu latach kształcenia zdobędzie umiejętności pozwalające projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również organizować profesjonalne pokazy  mody oraz planować działania marketingowe i sprzedażowe marki odzieżowej.  Technik przemysłu mody zajmuje się nie tylko ubraniami, ale wszelkimi wyrobami z materiałów tekstylnych – może więc wykonywać tekstylne materiały wykończeniowe przygotowując wystroje wnętrz. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą

Aby zdobyć tytuł technika przemysłu mody trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje w zawodzie:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik przemysłu mody powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)projektowania wyrobów odzieżowych;
2) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
3) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody

Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie:

  • w pracowniach krawieckich
  • w firmach zajmujących się konstruowaniem i produkcją odzieży
  • w zakładach krawieckich
  • prowadzić własną działalność gospodarczą
  • jako projektant mody – konstruktor odzieży
  • jako organizator pokazów mody
  • jako specjalista promocji mody