A A A

unia02

 

Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji

O projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.01.2024r. – 30.06.2026r

Całkowita wartość projektu wynosi 3 207 170.02 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 886 453.02 zł

Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji to projekt realizowany
w partnerstwie z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Celem projektu jest podniesienie kształcenia w Zespole Szkół  nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śl, na rzecz efektywnego wsparcia sprawiedliwej transformacji poprzez doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli/lek kształcenia zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic ww. szkół.

Planowane efekty projektu zakładają nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez 306 uczniów/uczennic i 25 nauczycieli/nauczycielek Zespołów Szkół objętych projektem po opuszczeniu programu.

Nasze działania kierujemy do:

 

 • uczniów i uczennic Zespołów Szkół nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śląskiej (klasy techników).
 • nauczycieli i nauczycielek Zespołów Szkół nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Co oferujemy:

 

Dla uczniów i uczennic:

 • wyznaczenie Indywidualnego Planu Działania;
 • doradztwo edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem;
 • warsztaty z Ms Excel;
 • warsztaty  „Ekologia w życiu codziennym”;
 • kursy zawodowe pozwalające podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje;
 • kursy prawo jazdy kategorii „B”;
 • staże uczniowskie w czasie roku szkolnego oraz wakacji.

Dla nauczycieli i nauczycielek:

 • studia podyplomowe
 • kursy zawodowe pozwalające podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje;

Kiedy ruszamy? rozpoczęcie rekrutacji i pierwszego wsparcia kwiecień 2024r.

Gdzie działamy? projekt realizowany jest na terenie miasta Ruda Śląska.

#FunduszeUElub #FunduszeEuropejskie

 

1. Regulamin rekrutacji do projektu

2. zal nr 1A - Formularz zgłoszenia do projektu - uczniowie

3. zal nr 1B - Formularz zgłoszenia do projektu - nauczyciele

4. zal nr 2 - Klauzula informacyjna RODO Lidera Projektu

5. zal nr 3 - Klauzula informacyjna RODO Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o.

6. zal nr 4- Formularz klauzuli informacyjnej Instytucji Zarządzającej FESL 2021-2027

7. zal nr 5A - Deklaracja uczestnictwa - uczniowie

8. zal nr 5B - Deklaracja uczestnictwa - nauczyciele

9. zal nr 6 - Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

10. zal nr 7 - Przywrócenie do projektu

11. zal nr 9 - OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA