A A A

bakcyl

Uczniowie Zespołu Szkół  nr 5 im. Jadwigi Markowej w tym roku szkolnym uczestniczyli w Projekcie Edukacyjnym „BAKCYL”.

Projekt edukacyjnym „BAKCYL”, został przygotowany i opracowany przez Warszawski Instytut Bankowości w Warszawie.

Projekt był realizowany w klasach drugich technikum – 2Pa, 2Pbe, 2Pc, 2Pf, 2Pz, 2az, 2bf i 2c. Brało w nim udział 167 uczniów. Ogółem przeprowadzonych zostało 24 „żywych lekcji” za pośrednictwem aplikacji Teams.

Projekt obejmował cykl 3 lekcji dydaktycznych o następującej tematyce:

  1. Rynek finansowy – zaufanie w biznesie
  2. Moje finanse – myślę przedsiębiorczo
  3. Mądre inwestowanie.

Projekt edukacyjny „Bakcyl” to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”. Cykl 3 lekcji dydaktycznych dostosowany był do podstawy programowej nauczania w szkole. Forma zajęć była atrakcyjna, bo każdej lekcji towarzyszyły quizy, filmy edukacyjne, ćwiczenia. Zajęcia realizowane były w formule on-line. Przekazywana wiedza ekspercka była aktualna – lekcje prowadzą specjalnie przeszkoleni wolontariusze – eksperci bankowości i finansów. Patronat nad lekcjami objęły kuratoria oświaty.

W przyszłym roku szkolnym jesteśmy gotowi kontynuować propozycje edukacji z  Warszawskiego Instytutu Bankowości.