A A A

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp.

Klasa

Zawód

Ilość tygodni

Termin

1.      

3a

Technik architektury krajobrazu

4

28.02.2022-26.03-2022

2.      

3z

Technik fotografii i multimediów

4

28.02.2022-26.03-2022

3.      

3b

Technik informatyk

4

28.02.2022-26.03-2022

4.      

3f

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

4

28.02.2022-26.03-2022

5.      

3c

Technik organizacji turystyki

4

28.02.2022-26.03-2022

6.      

3pa

Technik architektury krajobrazu

4

10.01.2022-4.02.2022

7.      

3pb

Technik informatyk

4

10.01.2022-4.02.2022

8.      

3pe

Technik geodeta

4

10.01.2022-4.02.2022

9.      

3pc

Technik organizacji turystyki

4

10.01.2022-4.02.2022

10.  

3pf

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

4

10.01.2022-4.02.2022

11.  

3pz

Technik fotografii i multimediów

4

10.01.2022-4.02.2022