A A A
Nazwisko i imięprzedmiot
Burczyk Anna matematyka, przedmioty zawodowe w turystyce
Bzdak Dorota przedmioty zawodowe w turystyce
Dworok Sebastian przedmioty zawodowe w informatyce
Frąckowiak Martaprzedmioty zawodowe w grafice i poligrafii cyfrowej
Gajda Sławomir Bezpieczeństwo i higiena pracy
Gajdziński Zbigniew przedmioty zawodowe w turystyce i informatyce
Garbas Tomasz przedmioty zawodowe w grafice i poligrafii cyfrowej
Gryszka Magdalena przedmioty zawodowe w geodezji
Gubała Paweł przedmioty zawodowe w informatyce
Jaszczyk Sylwestr wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
Kania Iwona fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Knopik Wacław przedmioty zawodowe w grafice i poligrafii cyfrowej
Kolon Sebastianhistoria
Krężel Dorota przedmioty zawodowe w turystyce
Królewicz Sebastian język angielski
Kucharczyk Joanna przedmioty zawodowe w architekturze krajobrazu
Kułak Ewa  psycholog szkolny
Losa Monika podstawy przedsiębiorczości
Majda Masłowska Iwona pedagog szkolny
Majdak Anna język polski
Markowski Mateusz przedmioty zawodowe w informatyce
McKnight Stella język angielski
ks.Niewęgłowski Marek religia
Noga Andrzej wychowanie fizyczne
Ogórkiewicz Katarzyna język niemiecki, logopedia
Olma Adam język polski
Piela Paweł  geografia
Pietryga-Cebula Monika  biologia
Posz Marcin przedmioty zawodowe w informatyce
Ptak-Podsiadło Joanna  bibliotekarz
Rajtor Teresa matematyka
Roszczyk Aleksandra przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej
Roszczyk Tomasz przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej
Rybak Roman historia
Seget Michał  przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej
Skaba Barbara historia, wiedza o społeczeństwie
Skudlik Barbara  matematyka
ks.Skutela Adam religia
Szczurek Zofia  język niemiecki
Szydlik Iwona geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe w turystyce
Szyndler-Majowska Agata język polski
Świerzyńska Katarzyna chemia, informatyka, przedmioty zawodowe w informatyce
Taras Marta przedmioty zawodowe w  fotografii
Topolski Piotr  wychowanie fizyczne
Weissmann Robert język angielski
Wyciślik Agnieszka przedmioty zawodowe w  architekturze krajobrazu
Zimała Mirosław przedmioty zawodowe w turystyce