Dyrekcja i kierownictwo 

Dyrektor: mgr Iwona Kania
v-ce dyrektor: mgr Anna Burczyk
kierownik szkolenia praktycznego: mgr Sebastian Dworok