Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Ruda Śląska Planty Kowalskiego 3 informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup i dostawę oleju opałowego. Informacje dotyczące postępowania, dostępne są na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

 

Ruda Śląska,15.12.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA KOMISJI PRZETARGOWEJ W SPRAWIE

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

W dniu  15.12.2022r. o godz. 8.30 komisja przetargowa w składzie:

1.Anna Burczyk-przewodnicząca

2.Szmatloch Marzena- członek

3.Barbara Jezusek- członek

Zapoznała się ze złożonymi ofertami dotyczącymi zakupu i dostawy oleju opałowego do zespołu Szkół nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej ul. Planty kowalskiego 3

Złożono 1 ofertę.

Odrzucono 0 ofert.

Otrzymaną ofertę, w oparciu o kryterium- najniższa cena- komisja przetargowa po dokładym przeanalizowaniu zaopiniowała pozytywnie.

 

Wykonawcą jest :

EUROSPED PALIWA Sp. z o. o

Spółka komandytowa

41-902 Bytom

  1. Dworska 6

Cena ofertowa zamówienia : 153 600,00 brutto

 

 

Akceptacja Dyrektora

Iwona Kania

 

 

Znak sprawy: ZS5.2701.3.2022

 

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 15.12.2022r. da zadania : ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM.J.MARKOWEJ UL.PLANTY KOWALSKIEGO 3

 

ZADANIE: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM.J.MARKOWEJ UL.PLANTY KOWALSKIEGO 3

L.P

                           Wykonawca

       Cena ofertowa

Termin realizacji zamówienia,

warunki płatności

1

EUROSPED PALIWA Sp.  Z o. o

SP. KOMANDYTOWA

41-902 BYTOM

ul. Dworska 6

153 600,00

Zgodnie z SWZ

 

 

                                                                                                                                             Dyrektor

Zespołu Szkól nr 5 im .J. Markowej 

                                                                                                                                       Iwona Kania