Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Ruda Śląska Planty Kowalskiego 3 informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup i dostawę oleju opałowego. Informacje dotyczące postępowania, dostępne są na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

INFORMACJA KOMISJI PRZETARGOWEJ W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Komisja zapoznała się ze złożonymi ofertami dotyczącymi zakupu i dostawy oleju opałowego do Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej ul. Planty Kowalskiego 3.

 

Złożono 2 oferty.

Odrzucono 0 ofert.

Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.

 

Wykonawcą jest:

      EUROSPED PALIWA Sp. z o. o

 

      Spółka komandytowa

      41-902 Bytom

  1. Dworska 6

 

 

Cena ofertowa zamówienia: 61165,20 zł

Wykaz Wykonawców biorących udział w przetargu

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Siedziba i adres

1

EUROSPED PALIWA Sp. z o. o

        Spółka komandytowa

41-902 Bytom

ul. Dworska 6

 

2

GAZ PETROL Sp. z o. o

55-080 Kąty Wrocławskie

ul. 1 Maja 90

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium ceny ofertowej

Łączna ilość punktów

1

100

100

2

99,20

99,20

 

Dyrektor ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej