Budynek szkoły 511991,70 PLN
Budynek hali  576238,47 PLN
Działki 108075,60 PLN
Środki trwałe 536778,60 PLN
Unijne środki trwałe 352074,25 PLN
Pozostałe środki trwałe 13719,09 PLN
Zbiory biblioteczne 30061,75 PLN