Status prawny 

Zespół Szkół Zawodowych  5 im. Jadwigi Markowej z siedzibą w Rudzie Ślaskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3 został utworzony Uchwałą  Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.02.1999r o nr 74/VI/99.

Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 872/XLIX/2002 z dnia 25.04.2002 r. przekształcono Zespół Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Planty Kowalskiego 3.