MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu.

STOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:

a) Kto jest głównym redaktorem BIP,

b) Kiedy utworzono dokument

c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony.

d) Datę opublikowania dokumentu