A A A

Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej co roku uczestniczy w jednodniowej praktyce zawodowej pn. „Pigułka”. Zajęcia odbywają się w Firmie Symulacyjnej „MOST” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W tym roku szkolnym dwie klasy:

3Pa – 24 listopada 2021 r.  oraz 3Pz – 20 kwietnia 2022 r. uczestniczyły w tych zajęciach.

Uczniowie poznali pracę w spółce z o.o. na zasadzie symulacji.

Wykonywali pracę w różnych komórkach organizacyjnych tj.: dział osobowy, dział księgowy, dział handlowy, sekretariat, kasa.

Uczyli się wypełniać dokumenty i formularze oraz obsługiwać programy dla firm, urządzenia biurowe i kasę fiskalną.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat z oceną bardzo dobrą. Gratulujemy !

praktyka