A A A

W czasach ogromnej konkurencji na rynku pracy pragniemy zapewnić naszej młodzieży jak najlepsze przygotowanie zarówno zawodowe jak i społeczne. W odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów, regionu, a także Europy podjęliśmy się, zgodnie z wytycznymi naszego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, wyzwania realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasze zrealizowane projekty:

W roku szkolnym 2017 / 2020 realizowaliśmy ze środków UE z programu operacyjnego POWER, dwa projekty: dla uczniów i dla nauczycieli.

Projekt dla uczniów

Mobilność uczestników: Marzec 2017 i marzec 2018

Kraj: Irlandia

„Praktyka zagraniczna- rozwój, doświadczenie, lepsza praca” realizowaliśmy od 1.09.2016 przez 24 miesiące. W ramach projektu 60 uczniów naszej szkoły, którzy ukończyli 17 lat zdobywali konkurencyjne na europejskim rynku pracy doświadczenie i umiejętności realizując miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe w Dublinie.

Każdego dnia nasi Uczniowie zamieszczali na Facebooku opis kolejnego dnia praktyk zawodowych widziany z różnych perspektyw.

https://www.facebook.com/Praktyka-zagraniczna-Projekt-ZSP5-181224088971289/

W ramach projektu powstał również film: Dublin widziany oczami młodych Rudzian, którego pierwsza część prezentowana była na Festiwalu Polsko – Irlandzkim.

https://www.youtube.com/watch?v=6WUjeQvEEN8&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=cBb4uGMUVN4Uczestnicy projektu uczestniczyli w intensywnym 72 godzinnym przygotowaniu językowym i 20godzinnym kulturowym poprzedzającym mobilność realizowaną w Dublinie.

Przygotowanie Uczestników projektu jest konieczne i wpłynęło korzystnie na podniesienie własnej wartości naszych Uczniów i na rezultaty projektu, a tym samym przyczyniło się do wzrostu zdolności do zatrudnienia, wartości europejskich i przedsiębiorczości Uczniów oraz atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej czyli do osiągnięcia głównego celu projektu.

Współpraca z Organizatorem praktyk Infinity College zapewniła naszym Uczniom zdobycie odpowiednich poświadczonych międzynarodowymi certyfikatami kompetencji i doświadczeń, zapewniających konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

Rezultaty projektu mają wyraźny wpływ na sytuację osobistą i zawodową naszych Uczniów, na rozwój naszej Szkoły, na osoby zaangażowane przy realizacji projektu, na lokalną społeczność i rodziców naszych Uczniów, a w szerszej perspektywie na europejski rynek pracy.

Realizacja naszego pierwszego projektu ma ogromny wpływ na wzrost świadomości wartości europejskich i przedsiębiorczości naszych Uczniów oraz wywiera znaczący wpływ na zwiększenie zainteresowania naszą Szkołą poprzez nadanie jej międzynarodowego wymiaru.

Promując korzyści płynące z naszego wspólnego rozwoju, pragniemy, aby dotychczasowe kształcenie naszej młodzieży w ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej zmieniło się w wolny od granic proces uczenia się przez całe życie.

Projekt dla nauczycieli:

" Rozwój nauczyciela- brama nowych możliwości dla uczniów" właśnie w ten sposób myślą i działają nauczyciele w ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej. Sześciu zmotywowanych, pełnych energii i chęci rozwoju Nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje, a tym samym jakość kształcenia w ZS nr 5 poprzez udział w projekcie finansowanym ze środków UE z programu POWER.

Dorota Krężel, Katarzyna Ogórkiewicz, Magdalena Gryszka, Marcin Posz, Marta Janik, Robert Weissmann podczas mobilności w UK, we Włoszech i na Malcie poznali nowe sposoby organizacji pracy w szkole, wykorzystania multimediów i nowych technologii w pracy z uczniem, zwiększyli umiejętności komunikacji w języku angielskim, a wszystko po to, aby świat i nowe możliwości rozwoju dla Uczniów ZS nr 5 stanęły otworem.

Nasz projekt miał bardzo istotny wpływ na umiędzynarodowienie naszej Szkoły. Podniesienie kompetencji Nauczycieli w postaci umiejętności komunikowania się w języku angielskim zapewniło nowe kontakty, nowe doświadczenia, nowe realizowane międzynarodowe projekty na platformie eTwinning.

Atuty projektu:

- integracja grona pedagogicznego w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów

- wzmocnienie profesjonalnego profilu Nauczyciela naszej Szkoły

- podniesienie jakości kształcenia w ZS nr 5 w Rudzie Śląskiej do poziomu europejskiego

- nabycie kompetencji nowoczesnego, interesującego dla Uczniów nauczania

- otworzenie się na międzynarodowe kontakty wzmocnieni chęć dzielenia się wiedzą

- zwiększenie liczby Nauczycieli mówiących po angielsku,

- realizacja projektów na platformach edukacyjnych eTwinning i moodle

-nowoczesne wychowawstwo

 Projekt dla uczniów

Mobilności: Marzec 2019 i ipiec/sierpień 2021

Kraj: Hiszpania

Projekt „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” finansowany ze środków Unii Europejskiej, z programu POWER został idealnie dopasowany do potrzeb 56 uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

Europejski rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych, doświadczonych, otwartych na rozwój, bez uprzedzeń,  przedsiębiorczych pracowników. Nasi uczniowie natomiast pragną podnieść swoje kompetencje językowe, zdobyć doświadczenie zawodowe i umiejętności, które będą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w naszej szkole na kierunkach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik architektury krajobrazu, technik geodeta uczestniczą w intensywnym 42 godzinnym kursie języka angielskiego oraz 30 godzinnym kursie języka hiszpańskiego, 20godzinnym kulturowo- pedagogicznym, 20 godzinnym kursie efektywnego uczenia się z wykorzystaniem osiągnięć neurodydaktyki, które poprzedzają 4-ro tygodniowe mobilności realizowane w Hiszpanii, w ramach praktyk zagranicznych.

Przygotowanie zapewnia naszym uczniom wzrost poczucia własnej wartości, otwiera na zmiany, rozwija przedsiębiorczość i pomaga rozpocząć świadome budowanie własnej drogi do sukcesu zawodowego.  

Nabyte przez uczestników projektu kompetencje zawodowe i językowe przyczyniają się do wzrostu zdolności do zatrudnienia, wartości europejskich i przedsiębiorczości Uczniów oraz atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej czyli do osiągnięcia głównego celu projektu.

Rezultaty projektu będą miały wyraźny wpływ na sytuację osobistą i zawodową naszych uczniów, na rozwój naszej szkoły, na osoby zaangażowane przy realizacji projektu, na lokalną społeczność i rodziców naszych uczniów, a w szerszej perspektywie na europejski rynek pracy.

Zaangażowanie i udział naszych uczniów w projekcie wyposaży ich w cenione na międzynarodowym rynku pracy certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności, doświadczenie, przedsiębiorczość i perspektywiczne myślenie zawodowe, a tym samym będzie ich „bramą do sukcesu zawodowego”.

Wszystkie nasze doświadczenia i przemiany prezentujemy m.in. na wystawach, konferencjach i w Internecie.Link facebook:

https://www.facebook.com/UEwZSP5/?ref=bookmarks