A A A

Nazwisko i imię

przedmiot

Baranowska Alicja

Język polski

Burczyk Anna

 matematyka, przedmioty zawodowe w turystyce

Bzdak Dorota

 przedmioty zawodowe w turystyce

Dworok Sebastian

 przedmioty zawodowe w informatyce

Wądołowski Paweł

język angielski

Gajda Sławomir

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Gajdziński Zbigniew

 przedmioty zawodowe w turystyce i informatyce, informatyka

Garbas Tomasz

 przedmioty zawodowe w grafice i poligrafii cyfrowej

Godlewska-Kosak Magdalena

Przedmioty zawodowe w fotografii, biologia

Grohs Nataliaprzedmioty zawodowe w architekturze krajobrazu

Gryszka Magdalena

 przedmioty zawodowe w geodezji

Jaszczyk Sylwestr

 wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Kania Iwona

 fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Kolon Sebastian

historia

Krężel Dorota

 przedmioty zawodowe w turystyce

Królewicz Sebastian

 język angielski

Kułak Ewa 

 psycholog szkolny

Losa Monika

 podstawy przedsiębiorczości

Majda Masłowska Iwona

 pedagog szkolny

Majdak Anna

 język polski

Markowski Mateusz

 przedmioty zawodowe w informatyce

Matonóg Marcinreligia

McKnight Stella

 język angielski

Malczewski Andrzej

 Przedmioty zawodowe w fotografii

Mika Alina

przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej
Mitko-Rudź Jadwigaplastyka, przedmioty zawodowe

Ogórkiewicz Katarzyna

 język niemiecki, logopedia

Pietryga-Cebula Monika 

 biologia

Posz Marcin

 przedmioty zawodowe w informatyce

Ptak-Podsiadło Joanna 

 bibliotekarz

Porwoł Adam

 matematyka

Roszczyk Aleksandra

 przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej

Roszczyk Tomasz

 przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej

Rybak Roman

 historia

Skaba-Rudzińska Barbara

 historia, wiedza o społeczeństwie

Skudlik Barbara 

 matematyka

Szczurek Zofia 

 język niemiecki, język angielski

Szydlik Iwona

 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe w turystyce

Świerzyńska Katarzyna

 chemia, informatyka, przedmioty zawodowe w informatyce

Topolski Piotr 

 wychowanie fizyczne

Weissmann Robert

 język angielski

Wyciślik Agnieszka

 przedmioty zawodowe w  architekturze krajobrazu

Koch Robert

wychowanie fizyczne

Kosiński Dawid

matematyka

Witkowska Anna

matematyka

Pogrzeba Łukasz

przedmioty zawodowe w  grafice i poligrafii cyfrowej

Orkisz Tomasz

przedmioty zawodowe w informatyce