A A A

Każdy uczeń przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, zobowiązany jest dostarczyć podpisany egzemplarz umowy o praktykę zawodową do pracodawcy, a drugi egzemplarz do kierownika szkolenia praktycznego szkoły.

Przed podpisaniem umowy uczeń powinien dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego szkoły następujące dane:

1. Imię i Nazwisko

2. Klasa

3. Dane zakładu - nazwa zakładu pracy, adres, kod pocztowy oraz telefon.