A A A

Każdy uczeń przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, zobowiązany jest dostarczyć podpisany egzemplarz umowy o praktykę zawodową do pracodawcy, a drugi egzemplarz do kierownika szkolenia praktycznego szkoły.

Przed podpisaniem umowy uczeń powinien dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego szkoły następujące dane:

1. Imię i Nazwisko

2. Klasa - zawód

3. Dane zakładu w którym chce odbywać praktykę - nazwa zakładu pracy, dokładny adres oraz numer telefonu.