A A A

 you

 

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

fb

 

turysta

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych.

Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki jest zawodem stworzonym dla ludzi kochających świat i pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych

Program nauczania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz praktyki w biurach podróży, hotelach, punktach informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. obsługi programów komputerowych i aplikacji mobilnych, oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

 Turystyka stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, a jednocześnie ważny element życia społecznego. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

biura podróży (organizator turystyki, agent turystyczny), placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji państwowej (stanowiska związane z organizacją i promocją turystyki), miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówki muzealne, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Będzie mógł również podnosić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

W NASZEJ SZKOLE UCZYMY PRAKTYCZNIE!!!.

Organizujemy

wycieczki krajowe i zagraniczne.(Londyn, Paryż,Włochy Północne, Wiedeń,Francja – Lazurowe Wybrzeże Hiszpania – Barcelona, Praga,Budapeszt, Wisła, Opole, Kraków itp.

kursy (animator czasu wolnego, animator zabaw dziecięcych, wychowawca kolonijny- współpraca z firmą STAGEMAN i Biurem podróży ‘INDEX’- Katowice.

wycieczki przedmiotowe ( zajęcia w terenie- pilotaż, przewodnictwo turystyczne, zajęcia na lotnisku )

Jesteśmy członkiem Śląskiej Izby Turystyki .

W roku 2013 nasza szkołą otrzymała Dyplom Marszałka Województwa za zasługi dla rozwoju Turystyki w 2013 roku.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach związanych z Turystyką i Rekreacją ( AWF Katowice, WSB Chorzów, GWSH Katowice, WSTIE Sucha Beskidzka, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna.

Aktywnie uczestniczymy w olimpiadach i konkursach branżowych, których jesteśmy laureatami. II i IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce AWF rok szkolny 2019/2020.

Od trzech lat jesteśmy w FINALE OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki rok szkolny 2017/2018, 2018/ 2019, 2019/2020

 

 

Nasza kadra stale uczestniczy w konferencjach, kongresach i szkoleniach związanych z branżą turystyczną.

Nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami i stale podnoszą swoje kwalifikacje w zawodzie.

.https://www.facebook.com/TurystykaZSP5/ zapraszamy do śledzenia naszego kierunku TURYSTYKA w ZSP nr.5

 

turystyka 01

Technik fotografii i multimediów

fb

 you

     foto

 

 

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych.

Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi.

Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

 • AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AU.28  Realizacja projektów multimedialnych

 

Przyszłe miejsca pracy  to:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.
 • agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
 • fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
 • technik fotografii i multimediów  może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szerokopojętych multimediów

 

fotografia 01

youTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawodowiec w swoim fachu, który o tworzeniu grafiki wie prawie wszystko. Bo nie tylko te prace graficzne projektujemy, ale również publikujemy, drukujemy, przycinamy, bigujemy, laminujemy i drukujemy w 3D :).

Czy oglądamy plakat czy gramy w grę zawsze widzimy pracę grafika. Większość z Was pewnie zwróciła uwagę na ładną pocztówkę, piękny obraz czy zachwycała się grafiką, która została wykonana na potrzeby gry komputerowej. Teraz to Ty możesz stworzyć grafikę do tych celów.
Na co dzień pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu do grafiki 2D oraz składu komputerowego (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Impozycjoner).

Dzięki temu uczymy się projektować ulotki, wizytówki, logo, plakaty, foldery, książki, czasopisma, albumy, itd., itp. Prace drukujemy na pięciu szkolnych drukarkach w różnych technologiach i formatach. Wydruki zaś obrabiamy na szkolnym sprzęcie introligatorskim, takim jak gilotyny, trymer, bigówka, laminator, oczkarka czy bindownica. Ponadto, od tego roku rozpoczęliśmy edukację z zakresu 3D – korzystając z dostępnych programów modelujemy obiekty 3D a następnie drukujemy je na naszej drukarce 3D, którą jest wysokiej klasy drukarka Zortrax M200.
Kierunek grafika i poligrafia cyfrowa to kierunek bardzo kreatywny. Na lekcjach nie tylko będziecie uczyć się obsługi programów graficznych, ale także wykorzystywać ich możliwości w ciekawy sposób, rozwijając swoje talenty plastyczne bądź po prostu dobrze się bawiąc. Nie musicie martwić się, że nie znacie programów graficznych, bo u nas nauczymy Was ich obsługi od podstaw.
A jeśli jeszcze wam będzie mało to na zajęciach dodatkowych proponujemy odlewanie ozdób i biżuterii z żywicy, wypalanie w drewnie (pirografia), transfery wydruków na drewno czy scrapbooking. Mamy też nauczycieli, którzy chętnie spróbują czegoś nowego.

Jedyne, czego potrzebujecie aby dołączyć do świata grafiki to *fantazja, pasja oraz cierpliwość*, potrzebna do realizacji projektów.
A co można robić po ukończeniu tego kierunku? Przede wszystkim można kontynuować naukę w szkołach wyższych oferujących kształcenie związane z grafiką komputerową, grafiką artystyczną, multimediami, poligrafią, papiernictwem czy branżą IT. Zatrudnienie można znaleźć w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć swoją firmę graficzno-poligraficzną.
Podsumowując – dla kogo jest ten kierunek? Praktycznie dla każdego. Trzeba pamiętać tylko o jednym – dużo czasu spędzamy przed komputerem.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

AU.54 „Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych”

W ramach tej kwalifikacji uczy się obsługi programów graficznych i tworzenia za ich pomocą grafiki zarówno na strony internetowe jak i do publikacji drukowanych, takich jak pocztówki, ulotki, plakaty, foldery czy książki. Tworzy także animacje, prezentacje i filmy wideo wraz z edycją dźwięku. Przygotowuje również grafikę 3D.

AU.55 „Drukowanie cyfrowe i obróbka druków”

Kwalifikacja ta obejmuje tworzenie druków na maszynach drukujących różnego typu a także obróbkę tych druków, aby ładnie i estetycznie wyglądały. Następnie poznaje się tajniki druku 3D na nowoczesnych drukarkach.

A co można robić po ukończeniu tego kierunku?

Przede wszystkim można kontynuować naukę w szkołach wyższych oferujących kształcenie związane z grafiką komputerową, grafiką artystyczną, multimediami, poligrafią, papiernictwem czy branżą IT. Zatrudnienie można znaleźć w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć swoją firmę graficzno-poligraficzną.

 

technik grafiki i poligrafii 1PF kola2

 

grafik 01

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 314202

fb  you

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU w MARKOWEJ proponuje Wam rozwój warsztatu plastycznego przez projektowanie zieleni, poczujecie estetykę i piękno podczas urządzania ogrodów, a przy pielęgnacji terenów użytkowych spędzicie wiele czasu z naturą. Możecie ćdobiera, produkować rośliny, ale również nadzorować pracę wykonawców na obszarach miejskich jak i wiejskich. Architektura zieleni porusza aspekty roślinne, rysunkowe, techniczne, a nawet budowlane. To kierunek, który rozwija na wielu płaszczyznach:):) POLECAMY!!!!

Kwalifikacje

OGR.03

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
 2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

PRAKTYKI ORAZ MIEJSCA PRACY

 • wyjazdy zagraniczne w ramach praktyk szkolnych
 • biura prowadzące działalność w zakresie projektowania,
 • przedsiębiorstwa zakładające ogrody
 • firmy pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu
 • gospodarstwa szkółkarskie drzew i krzewów ozdobnych
 • kwiaciarnie, sklepy ogrodnicze

MOŻLIWE WYCIECZKI

 • Ogrody Botaniczne
 • Palmiarnie
 • Ogrody Dydaktyczne
 • Ogrody Japońskie we Wrocławiu
 • Szkółki krzewów, drzew
 • Ogrody pokazowe - Kapias
 • Uczelnie wyższe o kierunkach technicznych
 • Przedsiębiorstwa produkujące małą architekturę, wyposażenie ogrodów
 • Park Śląski w Chorzowie

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Architektura-Krajobrazu-ZSP5-od-projektu-do-efektu-542942092556196/

 

TECHNIK   GEODETA

SYMBOL  CYFROWY  ZAWODU  311104

you

Kwalifikacje  wyodrębnione w zawodzie:     

                                             

BUD.18 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych 

                  i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem

                  i gospodarką nieruchomościami 

 

Przyszły technik geodeta, jako absolwent naszej szkoły jest przygotowywany do wykonywania prac geodezyjnych nie tylko terenowych ale również kameralnych.

To właśnie geodeci, są pierwsi i ostatni na każdym placu budowy, przemierzają świat wzdłuż i wszerz, mierząc przy tym wysoko! Przy planowaniu inwestycji, wykorzystując swoje umiejętności uczestniczą w planowaniu przestrzennym, projektowaniu, zmianą infrastruktury przestrzennej. 

Prowadzą obsługę budowy budynków, budowli nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Dokonują pomiarów odkształceń i przemieszczeń, wykonują geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze. Geodeci, okazują granice działek, ich kształt, obliczają ich powierzchnie, przygotowują dokumentację do celów prawnych. Nie tylko kartografowie opracowują mapy - geodeci również. 

Może trochę inne, jednak to zawsze mapy takie jak np. podkłady do projektów, planów. Oprócz podstawowej mapy kraju  zwanej mapą zasadniczą, wykonują mapy sytuacyjne, wysokościowe, podziemnego uzbrojenia terenu, ewidencyjne, powykonawcze, topograficzne w różnych skalach.

Wykonując pomiary, na bieżąco aktualizują mapy, bazy danych katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Geodeci  w swoich pracach wykorzystują nowoczesne pomiarowe instrumenty elektroniczne, które współpracują z siecią satelitarną. Do opracowywania wyników pomiarów, wykorzystują różnego rodzaju  techniki komputerowe, specjalistyczne programy geodezyjne i projektowe, dzięki którym powstają mapyi numeryczne modele terenu.

W szkole, przyszłych geodetów, przygotowujemy do zawodu teoretycznie i stwarzamy praktyczne podwaliny do zawodu. Praktykę, nasi przyszli geodeci szlifują w firmach geodezyjnych, gdzie uczą się jak wykonywać wszelkie prace i pomiary terenowe zgodnie ze sztuką i prawem geodezyjnym. Pomagają im w tym nasi nauczyciele, którzy są czynnymi geodetami, egzaminatorami, ciągle podnoszącymi swoje kwalifikacje w zawodzie.

Geodezja to praca zespołowa, a dobry technik geodeta to podpora całego zespołu i stanowi mocny fundament do dalszej pracy. Geodeci znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach geodezyjnych czy budowlanych, w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, ale bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek, realizując zlecenia dla osób fizycznych i prawnych.

Po ukończeniu nauki w technikum, nasi absolwenci mogą dalej podnosić swoje kwalifikacje na studiach technicznych, po odbyciu niezbędnej praktyki przystąpić do egzaminów na uprawnienia zawodowe lub praktycznie realizować się jako geodeta w zawodzie.

        Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego kierunku na stronie szkoły i profilu facebook’a.

Kwalifikacje  w  zawodzie  technik  geodeta

 

BUD.18 . Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz
opracowywanie wyników pomiarów

 

W tej kwalifikacji uczniowie, uczą się a w efekcie końcowym potrafią:

-  korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

-  posługiwać się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;

-  dobierać instrumenty, metody i techniki pomiaru do wykonania odpowiedniej pracy pomiarowej;

-  wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy

  geodezyjnej, szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu, obliczać, wyrównywać

   współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, a także opracowywać  

  dokumentację geodezyjną wykonanych pomiarów korzystając z oprogramowania geodezyjnego;

-  opracowywać mapy wielkoskalowe sytuacyjne, sytuacyjno-wysokościowe, mapę zasadniczą

  w systemie analogowym i cyfrowym, wykorzystując istniejące mapy oraz inne opracowania

  kartograficzne;

-  posługiwać się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;

-  opracowywać geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;

-  sporządzać geodezyjną dokumentację realizacyjną.

-  wytyczać w terenie położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;

-  prowadzić geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji

  inwestycji oraz wykonywać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,

  sieci uzbrojenia terenu, sporządzać dokumentację wykonanych prac oraz ocenić dokładność

  wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

-  obliczać przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych oraz urządzeń

  technicznych wraz z opracowaniem wyników pomiarów kontrolnych i sporządzeniem dokumentacji

  wykonanych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastremi gospodarką nieruchomościami

W tej kwalifikacji uczniowie, uczą się a w efekcie końcowym potrafią:

-  korzystać z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

-  sporządzać opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;

-  korzystać z danych katastru nieruchomości oraz z dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru

  nieruchomości a także powyższe dane aktualizować;

-  sprawdzać stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;

-  wykonywać wszelkie prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami;

-  odszukiwać punkty graniczne oraz wykonywać ich pomiar;

-  wykonywać czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych,

  rozgraniczaniem, podziałami, scaleniami i wywłaszczeniem nieruchomości;

-  sporządzać dokumentację geodezyjną do celów prawnych;

-  kompletować w formie operatów technicznych, dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowień

  punktów granicznych oraz rozgraniczania, podziałów, scaleń i wywłaszczeń nieruchomości.

geodezja 01

Technik informatyk

fb you

 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży informatycznej.

Aby zdobyć tytuł technika informatyka należy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

W ramach zawodu uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni (280 godzin)

Nasza szkoła uczestniczy w programie IT Szkoła, dzięki czemu każdy nasz uczeń ma możliwość uzyskania DARMOWEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT (różne systemy operacyjne Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server).

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

 • Nowoczesne pracownie komputerowe spełniające wymogi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu),
 • Internet na terenie całej szkoły (darmowe WIFI)
 • profesjonalny osprzęt sieciowy,
 • profesjonalne oprogramowanie,
 • Nasi nauczyciele są egzaminatorami OKE,
 • odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły  i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery

 

informatyk 01

 

Podkategorie