A A A

 you

 

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

fb

 

turysta

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych.

Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki jest zawodem stworzonym dla ludzi kochających świat i pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych

Program nauczania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz praktyki w biurach podróży, hotelach, punktach informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. obsługi programów komputerowych i aplikacji mobilnych, oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

 Turystyka stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, a jednocześnie ważny element życia społecznego. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

biura podróży (organizator turystyki, agent turystyczny), placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji państwowej (stanowiska związane z organizacją i promocją turystyki), miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówki muzealne, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Będzie mógł również podnosić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

W NASZEJ SZKOLE UCZYMY PRAKTYCZNIE!!!.

Organizujemy

wycieczki krajowe i zagraniczne.(Londyn, Paryż,Włochy Północne, Wiedeń,Francja – Lazurowe Wybrzeże Hiszpania – Barcelona, Praga,Budapeszt, Wisła, Opole, Kraków itp.

kursy (animator czasu wolnego, animator zabaw dziecięcych, wychowawca kolonijny- współpraca z firmą STAGEMAN i Biurem podróży ‘INDEX’- Katowice.

wycieczki przedmiotowe ( zajęcia w terenie- pilotaż, przewodnictwo turystyczne, zajęcia na lotnisku )

Jesteśmy członkiem Śląskiej Izby Turystyki .

W roku 2013 nasza szkołą otrzymała Dyplom Marszałka Województwa za zasługi dla rozwoju Turystyki w 2013 roku.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach związanych z Turystyką i Rekreacją ( AWF Katowice, WSB Chorzów, GWSH Katowice, WSTIE Sucha Beskidzka, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna.

Aktywnie uczestniczymy w olimpiadach i konkursach branżowych, których jesteśmy laureatami. II i IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce AWF rok szkolny 2019/2020.

Od trzech lat jesteśmy w FINALE OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki rok szkolny 2017/2018, 2018/ 2019, 2019/2020

 

 

Nasza kadra stale uczestniczy w konferencjach, kongresach i szkoleniach związanych z branżą turystyczną.

Nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami i stale podnoszą swoje kwalifikacje w zawodzie.

.https://www.facebook.com/TurystykaZSP5/ zapraszamy do śledzenia naszego kierunku TURYSTYKA w ZSP nr.5

 

turystyka 01