A A A

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.

Klasa

Zawód

Ilość tygodni

Termin

1.      

3b

Technik informatyk

4

6.02.2023-3.03-2023

2.      

3z

Technik fotografii i multimediów

4

6.02.2023-3.03-2023

3.      

3c

Technik organizacji turystyki

4

6.02.2023-3.03-2023

4.      

3f

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

4

6.02.2023-3.03-2023

5.      

4Pa

Technik architektury krajobrazu

4

6.03.2023-31.03-2023

6.      

4Pb

Technik informatyk

4

6.03.2023-31.03.2023

7.      

4Pe

Technik geodeta

4

6.03.2023-31.03.2023

8.    

4Pc

Technik organizacji turystyki

4

6.03.2023-31.03.2023

9.      

4Pf

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

4

6.03.2023-31.03.2023

10.  

4Pz

Technik fotografii i multimediów

4

6.03.2023-31.03.2023