A A A

Osoby ubiegające się o duplikaty świadectw szkolnych lub dyplomów muszą złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany wniosek o duplikat oraz potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 26zł/ za każdy dokument, na numer konta: 49 1050 1214 1000 0023 5647 8426 ( z dopiskiem imie nazwisko, opłata za duplikat ...)

Wniosek o duplikat świadectwa