A A A

Technik informatyk

fb you

 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży informatycznej.

Aby zdobyć tytuł technika informatyka należy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

W ramach zawodu uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni (280 godzin)

Nasza szkoła uczestniczy w programie IT Szkoła, dzięki czemu każdy nasz uczeń ma możliwość uzyskania DARMOWEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT (różne systemy operacyjne Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server).

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

 • Nowoczesne pracownie komputerowe spełniające wymogi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu),
 • Internet na terenie całej szkoły (darmowe WIFI)
 • profesjonalny osprzęt sieciowy,
 • profesjonalne oprogramowanie,
 • Nasi nauczyciele są egzaminatorami OKE,
 • odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły  i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery

 

informatyk 01