A A A

Dla uczniów klas pierwszych, którzy nie mają jeszcze badań lekarskich:

Dodatkowy termin badań 29 sierpnia o godz.8.00 w budynku szkoły

Proszę przynieść dokumentację do lekarza, wypełnione  przez  rodziców druki ( dwie kartki), technik architektury krajobrazu- 3 kartki,

dodatkowo uczniowie z zawodu technik architektury krajobrazu muszą być na czczo.