A A A

3 maja świętwaliśmy razem 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju politycznego i gospodarczego kraju.

    Dlatego świętujemy razem 232. rocznicę Jej uchwalenia.

   Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przypominali na lekcji historii to doniosłe wydarzenie. Młodzież przygotowała prace plastyczne, multimedialne, aby podkreślić z dumą, że wszyscy jesteśmy Polakami.

Oto prace uczniów: przeglądaj tutaj