A A A

Realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.
Wartość dofinansowania: 1 466 219,40 PLN

„Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” to projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego realizowany przez naszą szkołę w latach 2019-21. O jego szczegółach można przeczytać w tekście pochodzącym ze strony metropoliagzm.pl:

Osiem pracowni do nauki zawodu w czterech rudzkich zespołach szkół przejdzie metamorfozę. Zostaną one kompleksowo zmodernizowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Miasto otrzyma na ten cel 1,5 mln zł unijnej dotacji. To efekt rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego. Inwestycje zrealizowane zostaną w Zespołach Szkół nr 1, 2, 5 i 7.

– Inwestujemy w rudzką oświatę wykorzystując do tego środki zewnętrzne. Od 2015 roku na edukację ze środków unijnych pozyskaliśmy ponad 7,2 mln zł, z czego na szkolnictwo zawodowe ok. 4 mln zł. Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy m.in. pracownie do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 4 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Kolejne pracownie modernizowane są także w Zespole Szkół nr 6 – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie ośmiu pracowni do nauki zawodu.

W nowy sprzęt wyposażone zostaną trzy pracownie w Zespole Szkół nr 2: hotelarsko–gastronomiczna, biznesu oraz pracownia reklamy. Oprócz zakupu mebli będzie to głównie sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie.

W Zespole Szkól nr 1 zmodernizowane zostaną: pracownia rysunku technicznego oraz pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych. Inwestycja w głównej mierze będzie polegała na wyposażeniu pomieszczeń w oprogramowanie oraz urządzenia do diagnostyki pojazdów.

Również dwie pracownie odnowione zostaną w Zespole Szkół nr 5. W przypadku tej placówki młodzież będzie mogła w niedalekiej przyszłości korzystać z w pełni wyposażonych sal do nauki informatyki oraz grafiki i poligrafii cyfrowej.

W czwartej ze szkół objętej dofinansowaniem – Zespole Szkół nr 7 Specjalnych – zmodernizowana zostanie pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo w przypadku tej szkoły zakres projektu przewiduje prace budowlane dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Źródło tekstu: https://metropoliagzm.pl/2020/01/13/pracownie-dla-zawodow-z-przyszloscia/